Kategorie
Blog

Komputer do gier

W tym artykule szczegółowo opisano specyfikację komputera stacjonarnego do gier, biorąc pod uwagę różne względy dotyczące karty graficznej, procesora, zasilacza, pamięci RAM, płyty głównej, przepustowości połączeń wewnętrznych, długoterminowej pamięci masowej i obudowy oraz nakreśla w sposób krok po kroku, jak można umieścić budowę razem. Zarys specyfikacji komputera typu „Desktop” Płyta główna Intel Z77 Chipset z […]

Kategorie
Blog

Zmiana z systemów ERP II na ERP III

Celem tego artykułu jest opisanie kilku aspektów zmiany z ERP II na ERP III. ERP (Enterprise Resource Planning) jest dobrze znaną koncepcją w logistyce. Znajduje ona zastosowanie w produktach informatycznych zwanych systemami ERP. Z uwagi na to, że pojęcia w logistyce rozwijają się równolegle z pojęciami w informatyce (IT), systemy ERP szybko wyprzedzają inne systemy […]

Kategorie
Blog

Co to jest ERP?

Choć ERP zyskał w ostatnich latach na znaczeniu w literaturze dotyczącej SI i jest znaczącym zjawiskiem w praktyce, poprzez a) analizę historyczną, b) meta-analizę reprezentatywnej literatury dotyczącej SI, oraz c) badanie ekspertów akademickich, ujawniamy rozbieżne poglądy na to zjawisko. Biorąc pod uwagę różnorodność perspektyw, jest mało prawdopodobne, aby na tym etapie udało się osiągnąć szeroko […]