Kategorie
Blog

Zmiana z systemów ERP II na ERP III

Celem tego artykułu jest opisanie kilku aspektów zmiany z ERP II na ERP III. ERP (Enterprise Resource Planning) jest dobrze znaną koncepcją w logistyce. Znajduje ona zastosowanie w produktach informatycznych zwanych systemami ERP.

Z uwagi na to, że pojęcia w logistyce rozwijają się równolegle z pojęciami w informatyce (IT), systemy ERP szybko wyprzedzają inne systemy oprogramowania. Systemy ERP są przeznaczone głównie do integracji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. ERP II wiąże się czasami z rozszerzeniem funkcjonalności systemów ERP (lub EPR I) w kierunku integracji z Internetem. Innym razem koncepcja ERP II składa się z modułów, które pozwalają posiadaczowi ERP II połączyć się z niektórymi partnerami w ramach łańcucha dostaw. Nacisk jest pozytywny w kierunku upstream partnerów – głównie sprzedawców i dostawców. Koncepcja ERP III rozszerza ERP I i ERP II w kierunku budowania nowej funkcjonalności systemów ERP w kierunku integracji pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi i ich partnerami – głównie klientami. Poprzez integrację dostawców i klientów w systemie ERP ujawnia się szerokie pole do innowacji. Przedsiębiorstwa produkcyjne integrują informacje od fanów rynku z danymi korporacyjnymi i specyfikacjami dostawców.

Koncepcja ERP II i jej praktyczne implikacje

Firmy uczestniczą w łańcuchach dostaw. Ich udział oznacza, że muszą wykazać się bardzo dobrą logistyką i zastosowaniem IT. Zastosowanie standardowego systemu ERP pozwala im na integrację procesów logistycznych – tych procesów biznesowych, które dotyczą przepływów materiałowych. Systemy ERP realizują kluczowe koncepcje logistyczne, takie jak MRP, MRPII i CRP. Rynek oprogramowania systemów ERP charakteryzuje się dużą różnorodnością od rozwiązań open source do autorskich rozwiązań programowych. Wiele studiów przypadków i białych ksiąg jest publikowanych. Systemy ERP są klasyfikowane jako systemy „back office”.
Potrzeba rozwiązania niektórych problemów integracji informacji prowadzi do rozszerzenia koncepcji ERP I do ERP II. Potrzeba integracji z dostawcami stworzyła nową koncepcję „Zarządzania relacjami z dostawcami” (SRM) jako analogię do „Zarządzania relacjami z klientami” (CRM). Procesy integracyjne z dostawcami dotyczące rozwoju nowych produktów postępują w takich koncepcjach jak „Zarządzanie cyklem życia produktu” (PLM). Procesy integracyjne z dostawcami koncentrujące się na przesyłaniu informacji o dostawcach do dalszych partnerów pomogły menedżerom logistyki zdefiniować pojęcie „Zaawansowane planowanie i optymalizacja” (APO). Koncepcje SRM, PLM i APO tradycyjnie nie są zawarte w systemach ERP I, ale są zawarte w systemach ERP II
Potrzeba redukcji kosztów, posiadania szybko przemieszczających się towarów i krótkiego czasu wprowadzenia na rynek zmusza ekspertów w dziedzinie logistyki do opracowania nowych modeli biznesowych. Integracja przepływu informacji i materiałów decyduje o dostosowaniu nowej formy współpracy. Współpraca z dostawcami oznacza wysyłanie ofert od dostawców do nabywców, negocjowanie, kontraktowanie, wysyłanie zamówień od nabywców do dostawców, wysyłanie towarów i faktur od dostawcy do nabywców oraz dokonywanie płatności. Wszystkie te procesy istnieją, ale niewiele z nich jest objętych programami takimi jak systemy ERP. Systemy ERP tradycyjnie obejmują System Przetwarzania Zamówień (OPS) oraz system wystawiania faktur. Adaptacja koncepcji ERP II zakłada, że dostawcy są bardziej zintegrowani w łańcuchach dostaw i nie są traktowani jako konkurenci.
Ponieważ dostawcy mają zazwyczaj inne systemy ERP niż system ERP przedsiębiorstwa produkcyjnego, pojawiają się nowe problemy z integracją informacji. Specjalne partnerstwo dostawców musi być rozwijane. Zalecana jest adaptacja SOA (Service Oriented Architecture).
Rozszerzenie podstawowej koncepcji systemów ERP jest czasami odnotowywane jako EERP (Extended Enterprise Resource Planning). EERP składa się z systemów ERP i CRM oraz SCM. Adaptacja SOA w systemach ERP prowadzi do pójścia dalej i rozwinięcia koncepcji ESOA (Enterprise Service Oriented Architecture).

Pojęcie ERP III

Integracja klientów (zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych) w systemie ERP stanowi istotę koncepcji ERP III. Można ją zaadaptować poprzez wdrożenie ostatnich i najbardziej zaawansowanych osiągnięć w dziedzinie IT. W centrum uwagi ERP III znajdują się nie tylko prawdziwi klienci, ale również potencjalni klienci. Dzięki temu informacje rynkowe o przyszłej sprzedaży mogą być analizowane i włączane do systemów ERP z uwzględnieniem rzeczywistych transakcji biznesowych. Rozszerzona analiza marketingowa to kluczowe cechy systemu ERP III. Na przykład gromadzenie informacji o adresach IP użytkowników Internetu (patrz funkcja WebApplication.IP w Delphi XE5) pokazuje ich segmentację geograficzną. Informacje o używanej przeglądarce (patrz funkcja WebApplication.Request.UserAgent w Delphi XE5) mogą klasyfikować użytkowników według urządzenia używanego do przeglądania strony internetowej systemu ERP lub portalu korporacyjnego z integracją z systemem ERP.
Zmiana z ERP II na ERP III może być dokonana poprzez poważne aktualizacje oprogramowania. Aktualizacje te powinny być poprzedzone ciężką pracą analizatorów systemu i projektantów systemu. Konkretne zmiany są dokonywane w zależności od profilu kraju systemu ERP. Inne zmiany są specyficzne dla biznesu. Na przykład firmy pracujące w dziedzinie logistyki transportu potrzebują rozbudowanych systemów ERP z modułami do sprawdzania przesyłek za pomocą serwisów internetowych. Wdrożenie konkretnych serwisów internetowych w systemie ERP wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej.
Grupy społeczne i serwisy społecznościowe zazwyczaj promują towary i usługi. Koncepcja ERP III sugeruje integrację pomiędzy systemami ERP a grupami społecznymi. Ponieważ informacje w serwisach społecznościowych są bardzo rozdrobnione i nieuporządkowane, dość trudno jest zintegrować ten rodzaj informacji z systemem ERP. Na razie połączenie między serwisami społecznościowymi a systemami ERP nie jest szeroko rozpowszechnione i nie jest całkiem popularne.
Koncepcja ERP III, która jest najbardziej znaną koncepcją, koncentruje się na wdrażaniu technologii cloud computing i GRID w systemach ERP. Zazwyczaj systemy ERP wykorzystują scentralizowany DBMS (Data Base Management System). Zastosowanie obliczeń GRID pozwala na rozdzielenie i przechowywanie DMBS na kilku serwerach. Rezultatem jest wyższa wydajność aplikacji użytkownika końcowego.
Dostosowanie modułów BI (business intelligence) i KM (knowledge management) rozszerza systemy E-ERP.

Wniosek

Systemy ERP są szeroko rozpowszechnione i szybko rozwijają się w ostatnich latach. Podstawowa koncepcja ERP zawierająca głównie koncepcje MRP i MRPII idzie dalej. Potrzeba szybkiej integracji z dostawcami, dostawcami i klientami prowadzi do stworzenia koncepcji ERPII. ERPII jest koncepcja, gdzie głównie partnerzy downstream są zintegrowane. Koncepcja ERPII ma pomysł, aby zintegrować w górę łańcucha dostaw, jak również partnerów w dół łańcucha dostaw. Koncepcja ERPIII jest głównie pod wpływem rozwoju nowych technologii informatycznych, takich jak architektura zorientowana na usługi, cloud computing, business intelligence i zarządzanie wiedzą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *